2002

První akce na tvrzi

O víkendu 12. – 13.10. jsme na tvrzi uspořádali inaugurační hostinu. Celé akci předcházelo několik letních brigád, kdy jsme za pomoci velmi pracovitých dobrovolníků nejprve vykáceli džungli obklopující věž a pak se vrhli na intenzivní vyklízení interiérů. Sedm století historie vykonalo své a naším největším nepřítelem se ukázal být prach, který je úplně všude v mnoha vrstvách. Naše chabé pokusy o vymetení, vysátí, či vytření zatím nevedly k úspěchu a tak i na fotografiích vidíte tu záplavu smetí snášející se na naše hlavy.

Souběžně s vyklízením interiérů, které jsou nyní připraveny k rekonstrukci, podnikáme i přípravné kroky pro získání stavebního povolení. Již proběhlo několik kol jednání s památkáři, kteří, oproti neblahým předpovědím zkušených obnovitelů historických objektů, nebyli zase tak nerozumní. Snad se nám podařilo podporu získat i díky naší snaze historický objekt co nejméně měnit a zasahovat do něj. Vyhráno ale ještě není, na stavební povolení si jistě ještě nějaký čas počkáme. Až bude architektonická dokumentace zkompletována a posvěcena na příslušných místech, umístíme ji sem na stránky, abyste mohli sledovat jak náš projekt pokračuje.

Dalším úspěchem letošního léta bylo i vypracování detailní archivní rešerše o tvrzi Mgr. Petrou Načeradskou, která sleduje všechny zmínky o tvrzi v písemných a obrazových pramenech od r. 1303 až po rok 1993. Součástí této dvaadvaceti stránkové studie je i obrazová příloha. Snad je jen škoda, že nejstarší obrázek tvrze pochází až z roku 1845, i když je od slavného F.A. Hebera. Doufáme, že více světla do stavební historie objektu vnese stavebně historický průzkum, který nám přislíbil ing. arch. Rykl na prosinec tohoto roku.

Teď ale zpět k naší první akci. Sešli se tam povětšinou zástupci skupin historického šermu Bravus a Impudici a několik dalších přátel, včetně našeho, zatím nikde nezmiňovaného, webmastera Cukra alias Honzy (nebo snad Honzy alias Cukra?). Na nápor hostí jsme se připravili výrobou dlouhatánského stolu (8 m) a velkého počtu lavic, to vše bez použití hřebů. Místnosti byly stylově osvíceny krásnými kovanými svícny od mistra kováře Tomáše Lebdušky. Program dne zahrnoval kromě přípravy (pokud možno) dobových pokrmů i představení divadelních her obou zúčastněných skupin. Nepodařilo se nám, zatím, zachovat kýženou autenticitu ve vybavení či výstroji, ale naším hlavním cílem bylo tvrz co nejdříve oživit a “pokřtít”. Křest se protáhl do pozdních nočních až brzkých ranních hodin za vydatné pomoci alkoholu, hlučné hudby a tance (pokud vířící se prach dovolil). Ráno jsme se probudili a všude kolem tvrze ležel (a intenzivně padal) sníh. Neumrzli jsme, což je prvním znakem obyvatelnosti naší pevnosti. Všechno, co se nám letos podařilo nám jen dodává víru v úspěšné pokračování našeho projektu…

Fotogalerie


Počátky, L.P. 2002

Jsem rád, že jste k nám našli cestu a doufám, že zde i chvilku pobudete, možná se dozvíte něco nového, necháte se inspirovat nebo inspirujete nás. Na začátku roku 2002 bylo úspěšně zakončeno několikaleté úsilí o získání tvrze Malešov a od této chvíle nám bylo umožněno začít rozvíjet myšlenku na obnovení a znovuoživení této krásné středověké památky, vypínající se hrdě nad údolím říčky Vrchlice. V minulosti tato stavba odolala střelám husitských praků, dobývání vojsky Vladislava Jagellonského i mnoha staletím zanedbávání. Snad se díky naší činnosti dostane do rukou našich potomků v lepším stavu, než v jakém se dostala do rukou našich.Pohled na tvrz od vody - do textu

Jak vlastně s tvrzí chceme naložit? Našim cílem je objekt rekonstruovat co nejcitlivěji a přiblížit jeho vnější i vnitřní podobu v těsné spolupráci s památkáři období vrcholné gotiky. Samozřejmě musíme respektovat pozdější stavební úpravy a tak bude hlavní věž i nadále zdobit barokní lucerna a nikdy již nebudeme moci obnovit kompletní opevnění objektu včetně šíjového příkopu, který leží nyní pod budovami přilehlého hospodářského dvora. Zároveň však chceme využít zachovalých původních prvků a jednoduchých vnitřních dispozic pro navození atmosféry dávno minulých věků.

V rámci takto rekonstruovaného objektu pak chceme budoucím návštěvníkům umožnit alespoň krátký pohled do historie díky obnovené domácnosti pána tvrze, hospodářským objektům na nádvoří a skutečným obyvatelům věnujícím se svým “denním povinnostem”. Chtěli bychom, aby veškeré rekonstruované vybavení od pevných součástí tvrze přes nástroje až po oblečení obyvatel včetně použitých materiálů odpovídalo zobrazovanému období – konci 15. století. V rámci této činnosti jsme založili i uskupení Korouhev měštěnínů staropražských, zabývající se zobrazováním života středověkých měšťanů a nižší šlechty. Tvrz Malešov bude sloužit za sídlo tomuto uskupení, ač jistě vidíte jistý rozpor v názvu uskupení a umístění jeho sídla. Vysvětlením budiž, že všichni členové jsou rodilí Pražáci a tvrz Malešov po jistou dobu byla vlastněna měšťanskou rodinou. Vztah měšťanů a tvrze (v minulosti nijak neobvyklý) je tedy historicky doložen a umožňuje nám tak kombinovat naše zájmy.

Nechtěli bychom se však pouze upoutat na historii, ale otevřít objekt i aktivitám moderním, jakými jsou divadlo, koncerty, umělecké výstavy atp. Chtěli bychom tak naplnit historickou roli šlechtického sídla jako centra dění nejen v době války, kdy sloužilo účelům obranným, ale i v době míru, kdy (s trochou nadsázky) bylo kulturním centrem kraje.

Díky za návštěvu a doufám, že se v budoucnu setkáme osobně i na tvrzi!

Za autory projektu