2006

Slovo velkotvrzařovo, L.P. 2006

Milí přátelé,
léto je skoro u konce a já zase mám chviličku času abych shrnul, co jsme za poslední dobu na tvrzi udělali.

Nejprve ke stavebním úpravám. Díky štědrému grantu Ministerstva kultury jsme mohli zahájit rekonstrukci gotických hradeb kolem tvrze. V první fázi jsme opravili jižní, nejohroženější část hradeb, takže výhled do hlubokého údolí už je nyní, alespoň v této části, bez rizika. Dále jsme za podpory Středočeského kraje dokončili rekonstrukci barokní cibule a doplnili do ní tolik chybějící okna. Mistr Bořivoj Stamberg se pustil a úspěšně i dokončil asi nejodvážnější projekt letošního roku, kterým je replika pozdně gotického rohového krbu v přední místnosti tvrze. Tento nádherný stavební počin nás za chvilku začne těšit i prakticky, až dokončíme stavbu komína a budeme moci poprvé rozdělat oheň. Na předním nádvoří také započala stavbe prvního hospodářského stavení – pozdně gotického srubu pro ubytování naší milé zahradice. V interiéru také pokračuje oprava a budování zázemí, se kterým jsme se posunuli zase o patro výše a výrazně jsme zkulturnili úroveň přespávání.

Co se aktivit týče, ani v této oblasti jsme nezaháleli. Nejprve proběhnul již druhý seminář střredověkých tesařských technik pod vedením mistra Petra Růžičky, s jehož laskavou pomocí jsme se naučili základy tesařských spojů a dalších technik nutných pro budování výše zmíněného srubu. Druhého září také proběhla již tradiční akce, Dobývání Malešova, o které se mírně rozepisuji jinde. S potěšením mohu konstatovat, že Korouhev měštěnínů staropražských, organizující tuto akci, opět předvedla skvělý kus práce a přilákala k nám přes 500 platících diváků.

Pokud jste Dobývání nestihli, netrapte se a naplánujte si do svých kalendářů návštěvu u nás na 10. prosince, kdy proběhne již třetí Adventní den.

Takže se na vás všechny budeme těšit!

IV. Dobývání Malešova

První sobotu v září, 2.9. 2006, již tradičně proběhlo Dobývání Malešova. Jako všechny předchozí ročníky nám bylo mimořádně nakloněno počasí a tak jsme mohli všechny naplánované aktivity podniknout pod širým, prosluněným nebem. Jako již loni, jarmark na tvrzi byl rozdělen na část “moderní” a oživle historickou přímo na nádvoří tvrze. V rámci historického jarmarku prodával kramář své zboží z ciziny, jabkářka ovoce, v kuchyni se čile vařilo i ochutnávalo, kovář kul, kameník tesal, písař psal, košíkář pletl košíky a nově i tesař předváděl své umění na staveništi nového srubu. Při procházce tvrzí návštěvníci mohli zahlédnou i židovského obchodníka, slavícího Šábes či ležení střelců, kteří zajímavě a interaktivně předváděli své umění. Ani o vystoupení nebyla nouze, nechyběly tance, divadlo, šerm i skvělá praporová show. Jako už tradičně bylo velkou částí programu dobývání tvrze. Tentokrát trošku zamotané, protože diváky příběhem provázeli dva badatelé z 19. století ve stylu známých televizních Dvou písařů.

Rekapitulace

I velké množství návštěvníků nás potěšilo. Tímto tedy chceme poděkovat všem účastníkům a pomocníkům za skvělo práci a samozřejmě divákům za návštěvu. Těšíme se už nyní na V. ročník Dobývání, opět první sobotu v měsíci září.