První sobotu v září, 2.9. 2006, již tradičně proběhlo Dobývání Malešova. Jako všechny předchozí ročníky nám bylo mimořádně nakloněno počasí a tak jsme mohli všechny naplánované aktivity podniknout pod širým, prosluněným nebem. Jako již loni, jarmark na tvrzi byl rozdělen na část “moderní” a oživle historickou přímo na nádvoří tvrze. V rámci historického jarmarku prodával kramář své zboží z ciziny, jabkářka ovoce, v kuchyni se čile vařilo i ochutnávalo, kovář kul, kameník tesal, písař psal, košíkář pletl košíky a nově i tesař předváděl své umění na staveništi nového srubu. Při procházce tvrzí návštěvníci mohli zahlédnou i židovského obchodníka, slavícího Šábes či ležení střelců, kteří zajímavě a interaktivně předváděli své umění. Ani o vystoupení nebyla nouze, nechyběly tance, divadlo, šerm i skvělá praporová show. Jako už tradičně bylo velkou částí programu dobývání tvrze. Tentokrát trošku zamotané, protože diváky příběhem provázeli dva badatelé z 19. století ve stylu známých televizních Dvou písařů.

Rekapitulace

I velké množství návštěvníků nás potěšilo. Tímto tedy chceme poděkovat všem účastníkům a pomocníkům za skvělo práci a samozřejmě divákům za návštěvu. Těšíme se už nyní na V. ročník Dobývání, opět první sobotu v měsíci září.