2004

Adventní den 12.12.2004

Dne 12.12. 2004 se na tvrzi konala Adventní akce, která měla za cíl umožnit lidem na chvíli zastavit v uspěchaném předvánočním čase, posedět s přáteli nad sklenkou horkého vína či medoviny a zaposlouchat se do tónů Vánočních koled. Poprvé v historii tvrze také proběhlo několik veřejných prohlídek, které umožnily veřejnosti nahlédnout i do dříve uzavřených a stále ještě nerekonstruovaných prostor.Velmi se vyvedl výběr řemeslníků, kteří se účastnili malého adventního trhu přímo ve tvrzi. Nabízely se stylové výrobky od domácích přírodních mýdel, svíček a doma pečeného cukroví přes suchou květinovou vazbu, keramiku a kožené výrobky. Zážitek zpříjemnila i přítomnost Dobré čajovny z Kutné Hory a možnost koupě svařeného vína či medoviny. Je i pro nás pochvalou a uznáním, že se řemeslníci shodli ve chvále domácké atmosféry, kterou se podařilo během chladného dne navodit.

Ve vnitřních prostorách tvrze byla stylová výzdoba a k vidění byl i keramický model Malešova, vytvořený místní keramičkou a jejími přičinlivými dětskými pomocníky. Hlavním bodem programu byla vánoční hra s koledami, připravená speciálně pro tuto událost sdružením Impudici.

Zdá se, že se podařilo založit na tvrzi další tradici. Již během tohoto dne bylo slyšet, že místní členové kulturního spolku by se příští rok rád ještě intenzivněji zapojili a tak snad za 12 měsíců na tvrzi uvidíme i oživlý betlém či uslyšíme představení pěveckého sboru. Máme se všichni na co těšit!

Fotogalerie

Druhé slovo velkotvrzařovo, L.P. 2004

Milí přátelé,

Rok se s rokem sešel a zase si sedám k počítači, abych rekapituloval uplynulou sezónu a přípravy na ní… Jak vidíte, vítám vás všechny i na nových stránkách naší tvrze, které s chutí a invencí sobě vlastní vytvořil náš elektronický guru Michal Franěk.

Postoupili jsme notný kus dopředu. Věž tvrze má kompletně novou střechu a krásné nové vikýře. Střechu na nižší budově jsme alespoň poopravili a uvidíme, jak se nám bude dařit příští rok. I letos byl štědrým přispěvatelem na obnovu Středočeský kraj ze svého Fondu obnovy památek, za což ještě jednou všem děkujeme.

Konečně se tvrz uzavřela i nezvaným návštěvníkům. Kolem celého dvora byla vystavěna mohutná dřevěná ohrada z krásných prken, která bude ještě doplněna vraty. Ty jsou zatím nahrazeny prozatímní brankou.

Interiér se také vylepšil a vylepšily se i možnosti prezentace návštěvníkům. V prvním patře věže postupně vzniká replika středověké síně. Byla zde zasazena nová okna, postavena příčka a vsazeny dvoje nové, avšak vypadající jako velmi staré, dveře. V letošním roce bude tato síň vybavena replikami historického nábytku a pro potřeby přespávání, bude vystavěna ještě jedna místnost v prvním patře budovy.

Tvrz ožila i akcemi pro veřejnost, které pořádalo občanské sdružení Korouhev měštěnínů staropražských. Nejprve zde v květnu proběhl seminář pro vlastníky historických památek, v červnu pak program Cesta tam a zase zpátky pro děti ze základních škol. Sezóna vyvrcholila dalším, v pořadí druhým, dobýváním tvrze. Návštěvnost této jednodenní akce byla vysoká, na příští rok tak připravujeme výrazná vylepšení. Naším cílem je stále se přibližovat ideálu vytvoření přesné repliky středověkého šlechtického sídla. Poslední víkend v říjnu se pak na tvrzi konalo první setkání skupin, zabývajících se oživlou historií, které, jak doufáme, bude pokračovat následujících letech. Bližší detaily o těchto akcích najdete na www.korouhev.cz

Těšíme se na vás, až za námi přijedete na tvrz!

Za všechny zdraví,

OH sraz 2004

30.-31.10. 2004 se na tvrzi Malešov uskutečnilo první neoficiální setkání skupin, zabývajících se oživlou historií (living history). Cílem setkání bylo kromě vzájemného osobního poznání lidí ze spolků, sdružených kolem serveru www.livinghistory.cz, podiskutovat o budoucnosti dalších srazů a možnostech, které spojení skupin příbuzných přístupem k historii může přinést. A zdařilo se…

Pátek, zahájení

Z plánovaných padesáti členů z pěti skupin se sice dostavilo jen asi třicet, ale již od pátečního večera bylo znát, že jde o zdravé jádro jednotlivých spolků. Traperská sekce a Brodští střelci se dostavili dříve než ostatní a tak se do příjezdu zpozdilců (zbytek Korouhve měštěnínů staropražských, Wothanburg) občerstvovala v místní restauraci. Večer, který měl charakter spíše poznávací oťukávačky půllitry a přípravy na sobotní hlavní program, pak pokračoval přímo na tvrzi. Hloučky diskutujících v dobových kostýmech se shromažďovaly jak kolem naraženého sudu piva, tak kolem ohniště a stolu se studenou večeří, kterou připravila děvčata z Korouhve. Občas někdo zašel okouknout i dobové ležení traperů v prvním patře věže, popřípadě Wothanovu dřevenou postel – velmož přece nebude spát na zemi. S přicházejícím ránem se hloučky pomalu rozpadaly a další oživění tvrze čekalo na sobotní ráno…

Sobota, hlavní program

Program začal po snídani, kolem desáté hodiny. Do té doby již dorazil i jediný zástupce sdružení Skjalborg a další dva členové Traperů. Presentace jednotlivých skupin, doprovázená obrazovou projekcí, praktickými ukázkami i vzorky literatury a pramenů, ze kterých jednotlivá sdružení čerpají, se oproti plánu mírně protáhla, takže debata o budoucnosti dalších ročníků LH/OH srazů se přesunula až na večer.

Po obědě se konaly střelby z rozličných střelných a palných zbraní. Brodští střelci ukazovali sílu svých kuší prostřelováním naší dřevěné palisádky, kolem luku asistovali Hawkwind spolu s Davidem Vaňouskem a kolem střelby (samozřejmě, že slepé) z traperských pušek asistovala většina přítomných Traperů. V rámci výměn a testování zbraní se naskytlo mnoho velice zajímavých pohledů – zejména družiníci wothanburského velmože vybavení dlouhými křesadlovkami vypadali vskutku kouzelně… Střelba pak byla poněkud předčasně ukončena rozlíceným majitelem nedalekého statku, kterému plašila zvířectvo.

Díky tomu, po krátké pauze, mohla začít závěrečná část oficiálního programu a to debata o budoucnosti srazů. Na ní se celkem bez větších neshod domluvil další ročník, který se bude konat na hradišti Wothanburg s tím, že právě sdružení Wothanburg bude jeho hlavním organizátorem. Sraz bude pojat jako velký tábor před zdmi hradiště, v němž budou jednotlivé spolky reprezentovat táborové ležení v době, které se věnují.

Jakmile se zešeřilo, začalo původně neplánované promítání záznamů z letošních bitev na Wothanburgu a Malešově. Po nich už následovala pouze neoficiální část programu v podobě večerního pojídání uzených žeber s vynikajícími dobovými přílohami, popíjení piva či traperského flipu a povídání u ohně či v relativním teple tvrze. Délka a intenzita, se kterou se účastníci věnovali této části programu pak závisela jen na jejich individuálních zdatnostech…

Neděle, závěr

V neděli ráno už proběhla jen snídaně a loučení… První, resp. nultý, ročník srazu skupin, zabývajících se oživlou historií, skončil a nezbývá než se pokusit o rekapitulaci.

Ukázalo se, že skutečně nezáleží na době a místě, které se skupiny snaží „oživovat“, všichni řeší podobné problémy, všichni mají podobné touhy kam dospět. Ovšem každá skupina volí trochu jiné prostředky, odlišné cesty. A právě v tom je kouzlo takovýchto setkání; jednak se poučit od ostatních pro řešení problémů, se kterými se setkali a pak se také inspirovat jejich různými přístupy. Nejde ovšem jen o získání inspirace, či nabrání nových informací, ale hlavně o to, že se na Malešově setkali lidé, které spojuje zájem o historii a kteří jsou schopni se společně pobavit a zasmát. Vždyť „oživování historie“ je i přes svou záslužnost stále jen koníček a ten bez zábavy a potěšení dělat nelze…

Následující >