Milí přátelé,

Rok se s rokem sešel a zase si sedám k počítači, abych rekapituloval uplynulou sezónu a přípravy na ní… Jak vidíte, vítám vás všechny i na nových stránkách naší tvrze, které s chutí a invencí sobě vlastní vytvořil náš elektronický guru Michal Franěk.

Postoupili jsme notný kus dopředu. Věž tvrze má kompletně novou střechu a krásné nové vikýře. Střechu na nižší budově jsme alespoň poopravili a uvidíme, jak se nám bude dařit příští rok. I letos byl štědrým přispěvatelem na obnovu Středočeský kraj ze svého Fondu obnovy památek, za což ještě jednou všem děkujeme.

Konečně se tvrz uzavřela i nezvaným návštěvníkům. Kolem celého dvora byla vystavěna mohutná dřevěná ohrada z krásných prken, která bude ještě doplněna vraty. Ty jsou zatím nahrazeny prozatímní brankou.

Interiér se také vylepšil a vylepšily se i možnosti prezentace návštěvníkům. V prvním patře věže postupně vzniká replika středověké síně. Byla zde zasazena nová okna, postavena příčka a vsazeny dvoje nové, avšak vypadající jako velmi staré, dveře. V letošním roce bude tato síň vybavena replikami historického nábytku a pro potřeby přespávání, bude vystavěna ještě jedna místnost v prvním patře budovy.

Tvrz ožila i akcemi pro veřejnost, které pořádalo občanské sdružení Korouhev měštěnínů staropražských. Nejprve zde v květnu proběhl seminář pro vlastníky historických památek, v červnu pak program Cesta tam a zase zpátky pro děti ze základních škol. Sezóna vyvrcholila dalším, v pořadí druhým, dobýváním tvrze. Návštěvnost této jednodenní akce byla vysoká, na příští rok tak připravujeme výrazná vylepšení. Naším cílem je stále se přibližovat ideálu vytvoření přesné repliky středověkého šlechtického sídla. Poslední víkend v říjnu se pak na tvrzi konalo první setkání skupin, zabývajících se oživlou historií, které, jak doufáme, bude pokračovat následujících letech. Bližší detaily o těchto akcích najdete na www.korouhev.cz

Těšíme se na vás, až za námi přijedete na tvrz!

Za všechny zdraví,