2005

Adventní den 11.12.2005

Třetí Adventní neděle už podruhé přivedla tvrz do sváteční nálady. Hlavní sál zavoněl jehličím a nad stánky trhovců, plnými stylových výrobků a dárků se tyčil mohutný strom, ozdobený sušeným ovocem. Nálada byla příjemná a přátelská a snad se podařilo splnit cíl, který jsme si před rokem dali – vytvořit alespoň drobnou protiváhu komerčnímu pojetí Vánoc, ze kterého se vytratil duch pospolitosti, klidu a míru.V letošním roce se na přípravě Adventní neděle podíleli i občané obce Malešov, kteří přispěli nejen programem, ale vytvořili i většinu nádherné výzdoby tvrze. Doufám, že příští roky přinesou ještě bližší spolupráci a další aktivity, které na tvrzi budeme takto společně organizovat.

Slovo velkotvrzařovo, L.P. 2005

Milí přátelé,

Už dlouho jsem nenapsal, co nového se na tvrzi děje a tak vás budu informovat alespoň několika větami.

Letošní rok už skutečně začíná být nabit událostmi. Na jaře proběhl na tvrzi úspěšný, v pořadí již druhý, seminář pro vlastníky historických památek. Sestával z teoretické části, zaměřené na možnosti získávání grantů z fondů EU, a z části praktické, kterou vedl mistr tesař Petr Růžička, a která seznámila účastníky s technikami středověké výroby trámů. Další akcí pak byl program pro školy Cesta tam a zase zpět, tentokrát pro děti z místní školy a jedné školy pražské. Obě akce byly pořádány OS Korouhev a můžete se s nimi blíže seznámit na jeho stránkách.

Během léta pak na tvrzi proběhne mezinárodní setkání mladých lidí, jehož účastníci absolvují semináře z oblasti historických řemesel, divadla a tance. Na závěr tohoto setkání, které se v minulosti třikrát konalo na hradě Točník, proběhne veřejná akce v Kutné Hoře, vrcholící velkou divadelní hrou na historické motivy. O prvním zářijovém víkendu se pak veřejnost může opět těšit na již tradiční Dobývání Malešova.

Během celého roku nadále probíhají na tvrzi rekonstrukční práce. Za přispění Středočeského kraje z Fondu ochrany památek byla rekonstruována další část střechy. Tvrz byla napojena na vodovod a kanalizaci a probíhá i rekonstrukce elektrické přípojky. V interiérech v současnosti vznikají WC pro veřejnost a bude zpřístupněno i první patro objektu s první částí expozice života nižší šlechty na konci 15. století. Výsledky letošní práce uvidí návštěvníci poprvé na výše zmíněné tradiční podzimní akci.

Jak je vidno, aktivit na tvrzi stále přibývá a my se snažíme i nadále programovou nabídku obohacovat. V zimě se můžete těšit na další ročník Adventu na tvrzi a snad přibudou některá další překvapení.

Těšíme se na vás a doufáme, že se k nám budete rádi vracet.

Za všechny zdraví,

Seminář – Granty EU, tesařství

Ve dnech 1. až 3. dubna 2005 pořádalo OS Korouhev na naší tvrzi tesařský seminář vedený mistrem Petrem Růžičkou. Seminář byl původně určen zejména vlastníkům historických památek, ale účastnili se jej i další zájemci z řad jak odborné tak i laické veřejnosti. Kvůli bezpečnosti a množství vybavení jsme byli počet účastníků nuceni omezit na 12, ale díky tomu se podařilo zajistit plynulý průběh práce a všichni měli možnost si základní tesařské techniky nejen okoukat, ale i vyzkoušet.

Pátek, zahájení

Seminář začal v pátek večer v místním hostinském sále přednáškou a promítáním p. Růžičky z jeho projektu rekonstrukce středověkého jeřábu (vrátku) a jeho praktického využití při dopravě a instalaci nového zvonu na klášteře v Sázavě. Pro všechny zúčastněné byla fascinující nejen důmyslnost středověké konstrukce vytvořené předchůdcem Leonardovým, inženýrem Taccolou, ale i preciznost zpracování celé konstrukce za použití přísně dobových technik mistrem Růžičkou a jeho spolupracovníky. Následná bezchybná demonstrace celého zařízení při vyzdvihnutí zvonu už nikoho z nás nepřekvapila a utvrdila nás, že naši dávní předkové dokázali se zcela přírodními materiály pracovat vysoce efektivně.

Sobota, hlavní program

Během soboty jsme pak všichni měli možnost vyzkoušet si tesařské nástroje a základní techniky na připravených smrkových kmenech. Mistr Růžička nám předvedl nejprve práci s dobovými měřícími „přístroji“, což nebylo nic jiného než olovnice a „brnkací“ obarvený provázek. S takto jednoduchým vybavením však bylo možno dosáhnout velké přesnosti při vyměřování budoucích hranatých tvarů na kulatém neopracovaném kmeni. Osekávání kmene replikami dobových seker jsme nejprve sledovali u našeho mistra a poté sami vyzkoušeli simultánně na několika pracovištích.

Závěr

Naše výkonnost byla co do kvantity relativně uspokojivá, co do kvality máme pochopitelně ještě velké rezervy. Podařilo se nám zpracovat a na trámy upravit všech osm připravených kmenů. Na závěr jsme ještě obdrželi instruktáž sekání čepů opět pouze za využití seker.

Za zmínku ještě stojí, že během tohoto víkendu se tvrz skutečně stala velkou tvořivou dílnou, kdy paralelně také probíhalo budování základů naší vlastní „klášterní“ zahrádky, kde budou pěstovány bylinky k použití v hradní kuchyni a stavba chlebové pícky, jejíž premiéru bude moci veřejnost spatřit během třetího ročníku dobývání tvrze (pozvánka zde).

Fotogalerie


seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005