Milí přátelé,

Už dlouho jsem nenapsal, co nového se na tvrzi děje a tak vás budu informovat alespoň několika větami.

Letošní rok už skutečně začíná být nabit událostmi. Na jaře proběhl na tvrzi úspěšný, v pořadí již druhý, seminář pro vlastníky historických památek. Sestával z teoretické části, zaměřené na možnosti získávání grantů z fondů EU, a z části praktické, kterou vedl mistr tesař Petr Růžička, a která seznámila účastníky s technikami středověké výroby trámů. Další akcí pak byl program pro školy Cesta tam a zase zpět, tentokrát pro děti z místní školy a jedné školy pražské. Obě akce byly pořádány OS Korouhev a můžete se s nimi blíže seznámit na jeho stránkách.

Během léta pak na tvrzi proběhne mezinárodní setkání mladých lidí, jehož účastníci absolvují semináře z oblasti historických řemesel, divadla a tance. Na závěr tohoto setkání, které se v minulosti třikrát konalo na hradě Točník, proběhne veřejná akce v Kutné Hoře, vrcholící velkou divadelní hrou na historické motivy. O prvním zářijovém víkendu se pak veřejnost může opět těšit na již tradiční Dobývání Malešova.

Během celého roku nadále probíhají na tvrzi rekonstrukční práce. Za přispění Středočeského kraje z Fondu ochrany památek byla rekonstruována další část střechy. Tvrz byla napojena na vodovod a kanalizaci a probíhá i rekonstrukce elektrické přípojky. V interiérech v současnosti vznikají WC pro veřejnost a bude zpřístupněno i první patro objektu s první částí expozice života nižší šlechty na konci 15. století. Výsledky letošní práce uvidí návštěvníci poprvé na výše zmíněné tradiční podzimní akci.

Jak je vidno, aktivit na tvrzi stále přibývá a my se snažíme i nadále programovou nabídku obohacovat. V zimě se můžete těšit na další ročník Adventu na tvrzi a snad přibudou některá další překvapení.

Těšíme se na vás a doufáme, že se k nám budete rádi vracet.

Za všechny zdraví,