Třetí Adventní neděle už podruhé přivedla tvrz do sváteční nálady. Hlavní sál zavoněl jehličím a nad stánky trhovců, plnými stylových výrobků a dárků se tyčil mohutný strom, ozdobený sušeným ovocem. Nálada byla příjemná a přátelská a snad se podařilo splnit cíl, který jsme si před rokem dali – vytvořit alespoň drobnou protiváhu komerčnímu pojetí Vánoc, ze kterého se vytratil duch pospolitosti, klidu a míru.V letošním roce se na přípravě Adventní neděle podíleli i občané obce Malešov, kteří přispěli nejen programem, ale vytvořili i většinu nádherné výzdoby tvrze. Doufám, že příští roky přinesou ještě bližší spolupráci a další aktivity, které na tvrzi budeme takto společně organizovat.