Ve dnech 1. až 3. dubna 2005 pořádalo OS Korouhev na naší tvrzi tesařský seminář vedený mistrem Petrem Růžičkou. Seminář byl původně určen zejména vlastníkům historických památek, ale účastnili se jej i další zájemci z řad jak odborné tak i laické veřejnosti. Kvůli bezpečnosti a množství vybavení jsme byli počet účastníků nuceni omezit na 12, ale díky tomu se podařilo zajistit plynulý průběh práce a všichni měli možnost si základní tesařské techniky nejen okoukat, ale i vyzkoušet.

Pátek, zahájení

Seminář začal v pátek večer v místním hostinském sále přednáškou a promítáním p. Růžičky z jeho projektu rekonstrukce středověkého jeřábu (vrátku) a jeho praktického využití při dopravě a instalaci nového zvonu na klášteře v Sázavě. Pro všechny zúčastněné byla fascinující nejen důmyslnost středověké konstrukce vytvořené předchůdcem Leonardovým, inženýrem Taccolou, ale i preciznost zpracování celé konstrukce za použití přísně dobových technik mistrem Růžičkou a jeho spolupracovníky. Následná bezchybná demonstrace celého zařízení při vyzdvihnutí zvonu už nikoho z nás nepřekvapila a utvrdila nás, že naši dávní předkové dokázali se zcela přírodními materiály pracovat vysoce efektivně.

Sobota, hlavní program

Během soboty jsme pak všichni měli možnost vyzkoušet si tesařské nástroje a základní techniky na připravených smrkových kmenech. Mistr Růžička nám předvedl nejprve práci s dobovými měřícími „přístroji“, což nebylo nic jiného než olovnice a „brnkací“ obarvený provázek. S takto jednoduchým vybavením však bylo možno dosáhnout velké přesnosti při vyměřování budoucích hranatých tvarů na kulatém neopracovaném kmeni. Osekávání kmene replikami dobových seker jsme nejprve sledovali u našeho mistra a poté sami vyzkoušeli simultánně na několika pracovištích.

Závěr

Naše výkonnost byla co do kvantity relativně uspokojivá, co do kvality máme pochopitelně ještě velké rezervy. Podařilo se nám zpracovat a na trámy upravit všech osm připravených kmenů. Na závěr jsme ještě obdrželi instruktáž sekání čepů opět pouze za využití seker.

Za zmínku ještě stojí, že během tohoto víkendu se tvrz skutečně stala velkou tvořivou dílnou, kdy paralelně také probíhalo budování základů naší vlastní „klášterní“ zahrádky, kde budou pěstovány bylinky k použití v hradní kuchyni a stavba chlebové pícky, jejíž premiéru bude moci veřejnost spatřit během třetího ročníku dobývání tvrze (pozvánka zde).

Fotogalerie


seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005
seminar-2005