30.-31.10. 2004 se na tvrzi Malešov uskutečnilo první neoficiální setkání skupin, zabývajících se oživlou historií (living history). Cílem setkání bylo kromě vzájemného osobního poznání lidí ze spolků, sdružených kolem serveru www.livinghistory.cz, podiskutovat o budoucnosti dalších srazů a možnostech, které spojení skupin příbuzných přístupem k historii může přinést. A zdařilo se…

Pátek, zahájení

Z plánovaných padesáti členů z pěti skupin se sice dostavilo jen asi třicet, ale již od pátečního večera bylo znát, že jde o zdravé jádro jednotlivých spolků. Traperská sekce a Brodští střelci se dostavili dříve než ostatní a tak se do příjezdu zpozdilců (zbytek Korouhve měštěnínů staropražských, Wothanburg) občerstvovala v místní restauraci. Večer, který měl charakter spíše poznávací oťukávačky půllitry a přípravy na sobotní hlavní program, pak pokračoval přímo na tvrzi. Hloučky diskutujících v dobových kostýmech se shromažďovaly jak kolem naraženého sudu piva, tak kolem ohniště a stolu se studenou večeří, kterou připravila děvčata z Korouhve. Občas někdo zašel okouknout i dobové ležení traperů v prvním patře věže, popřípadě Wothanovu dřevenou postel – velmož přece nebude spát na zemi. S přicházejícím ránem se hloučky pomalu rozpadaly a další oživění tvrze čekalo na sobotní ráno…

Sobota, hlavní program

Program začal po snídani, kolem desáté hodiny. Do té doby již dorazil i jediný zástupce sdružení Skjalborg a další dva členové Traperů. Presentace jednotlivých skupin, doprovázená obrazovou projekcí, praktickými ukázkami i vzorky literatury a pramenů, ze kterých jednotlivá sdružení čerpají, se oproti plánu mírně protáhla, takže debata o budoucnosti dalších ročníků LH/OH srazů se přesunula až na večer.

Po obědě se konaly střelby z rozličných střelných a palných zbraní. Brodští střelci ukazovali sílu svých kuší prostřelováním naší dřevěné palisádky, kolem luku asistovali Hawkwind spolu s Davidem Vaňouskem a kolem střelby (samozřejmě, že slepé) z traperských pušek asistovala většina přítomných Traperů. V rámci výměn a testování zbraní se naskytlo mnoho velice zajímavých pohledů – zejména družiníci wothanburského velmože vybavení dlouhými křesadlovkami vypadali vskutku kouzelně… Střelba pak byla poněkud předčasně ukončena rozlíceným majitelem nedalekého statku, kterému plašila zvířectvo.

Díky tomu, po krátké pauze, mohla začít závěrečná část oficiálního programu a to debata o budoucnosti srazů. Na ní se celkem bez větších neshod domluvil další ročník, který se bude konat na hradišti Wothanburg s tím, že právě sdružení Wothanburg bude jeho hlavním organizátorem. Sraz bude pojat jako velký tábor před zdmi hradiště, v němž budou jednotlivé spolky reprezentovat táborové ležení v době, které se věnují.

Jakmile se zešeřilo, začalo původně neplánované promítání záznamů z letošních bitev na Wothanburgu a Malešově. Po nich už následovala pouze neoficiální část programu v podobě večerního pojídání uzených žeber s vynikajícími dobovými přílohami, popíjení piva či traperského flipu a povídání u ohně či v relativním teple tvrze. Délka a intenzita, se kterou se účastníci věnovali této části programu pak závisela jen na jejich individuálních zdatnostech…

Neděle, závěr

V neděli ráno už proběhla jen snídaně a loučení… První, resp. nultý, ročník srazu skupin, zabývajících se oživlou historií, skončil a nezbývá než se pokusit o rekapitulaci.

Ukázalo se, že skutečně nezáleží na době a místě, které se skupiny snaží „oživovat“, všichni řeší podobné problémy, všichni mají podobné touhy kam dospět. Ovšem každá skupina volí trochu jiné prostředky, odlišné cesty. A právě v tom je kouzlo takovýchto setkání; jednak se poučit od ostatních pro řešení problémů, se kterými se setkali a pak se také inspirovat jejich různými přístupy. Nejde ovšem jen o získání inspirace, či nabrání nových informací, ale hlavně o to, že se na Malešově setkali lidé, které spojuje zájem o historii a kteří jsou schopni se společně pobavit a zasmát. Vždyť „oživování historie“ je i přes svou záslužnost stále jen koníček a ten bez zábavy a potěšení dělat nelze…