Práce na tvrzi se už zase začínají dávat do pohybu. Na letošek jsme si naplánovali hlavně postupné úpravy interiérů svépomocí a dokončení rekonstrukce střechy věže, opět za štědrého přispění z Fondu na obnovu památek Středočeského kraje.V přízemí věže jsme odkryli pod dřevěnou podlahou a nánosem obilného prachu udusanou původní podlahu, která byla tvořena vystupujícími kusy skály přímo z podloží a mezi nimi nasypanou hlínou, vyloženou kameny a oblázky. Já bych ji rád nechal odkrytou, ale máme obavy, že by intenzivní zatížení a neustálé chození návštěvníků nenesla příliš dobře a za pár měsíců by z ní nic nezbylo. Proto bude zakryta pískem a na volno loženými dlaždicemi z pálené hlíny, které se ve tvrzi ostatně vyskytovaly už na středověkých podlahách, jak nám odhalil pokračující stavebně historický průzkum. Ten bychom rádi během letošního roku dokončili a udělali si tak detailní představu o celé tvrzi.

Věžička - rekonstrukceDalší činností bude úprava dobového zázemí pro sdružení Korouhev měštěnínů staropražských v prvním patře věže, kde právě dokončujeme budování příčky z tesaných trámů a fošen, přesně podle vzorů a dokumentace dodané naším odborným poradcem, ing. arch. Michaelem Ryklem. Klubovnu pak zateplíme látkovými závěsy na zdech a samozřejmě i novým oknem, vytvořeným jako replika původních oken včetně vitrážové skleněné výplně.

Snad se nám konečně podaří oddělit i dvůr před tvrzí od sousedních hospodářských budov ohradou. Původně plánovaná kamenná zeď je pro nás v tuto chvíli příliš finančně náročná, a proto zbudujeme provizorní, dřevěné ohrazení.

Samozřejmě ale nechceme jen stavět a opravovat, chceme tvrz opět zpřístupnit veřejnosti. Proto počítáme s tím, že dne 4. září uspořádáme opět na tvrzi veřejnou akci, ve které nebude chybět ani dobývání, jak tomu bylo minulý rok. Detaily o celé akci uveřejníme na našich stránkách, jak jen to bude možné.

Díky za návštěvu a těšíme se, že se s vámi sejdeme na tvrzi.

Za všechny zdraví,