Dne 4.9. 2004 se na tvrzi Malešov konal druhý ročník jednodenní akce pro veřejnost, tentokrát s názvem Dobývání Malešova. Brány tvrze se veřejnosti otevřely v 10:30 ráno a bohatý program pokračoval až do 18:00 podvečer. Hlavním organizátorem celé akce se letos poprvé stalo sdružení Korouhev, které má na tvrzi Malešov své stálé sídlo.

Rekapitulace

Jak začít s rekapitulací této akce? Snad pochvalou, že návštěvnost byla opět vysoká (kolem 700 lidí), počasí nám přálo a ani během programu nedošlo k žádným větším zádrhelům. Hlavními vystoupeními byly pověřeny opět již ověřené skupiny Bravus (Výkvět českého žoldnéřstva), Impudici (dvorské tance, Falešná bába) a Krless. Kulisou celému dni bylo tržiště, rozdělené na část nehistorickou a část Oživlá historie. V části Oživlá historie nás velmi potěšil neočekávaný, avšak o to příjemnější, příspěvek skupiny Armageddon ve formě dobové slévačské dílničky, karetkování a katovského náčiní a skupiny Relegatus a její věrné rekonstrukce středověkého stanu i s vybavením. Skupina Tercium non Datur pak jako jediná dorazila ve skutečně dobovém stylu – pěšky z Kutné Hory, přičemž veškeré vybavení vezla na dřevěném trakaři. Nelze opomenout ani děvčata z Korouhve, která skvěle reprezentovala sdružení skrze dobovou kuchyni. I tak ale musíme sebekriticky přiznat, že tržiště ještě zdaleka nebylo dotaženo do takové podoby, jak bychom si přáli. I to je velký úkol do příštího roku, kdy bychom už chtěli mít celou tvrz jako vystřiženou z dobové iluminace…

Bitva

Zlatým hřebem programu byla bitva, která se tentokrát odehrávala na pozadí sporu mezi manžely, kde pán tvrze, celkem věrně podle skutečnosti, prožíval svůj život v pitkách a hodokvasech a při jedné nezřízené zábavě zamordoval pražského měštěnína. Stejně, jako tomu bylo na sklonku 15. století, během svárů mezi městy a šlechtou, přitáhla pod tvrz zbrojná hotovost aby přivedla vraha před městský soud. Pán tvrze však dlel v krčmě v Kutné Hoře a obranu tvrze nechal nezodpovědně pouze své ženě, jejímu ochránci a několika pacholkům. Boj dopadl tak jak musel, tvrz byla dobyta a útočníci zde políčili past na vracejícího se hříšníka. V závěrečné řeži pak pán tvrze nechtěně zabije svou ženu a dítě, skrývající se ve tvrzi, když zpupným gestem namísto pokory zvolí smrt v boji a tvrz zapálí…

Z reakcí diváků se nám zdálo, že naše velká divadelní hra se zdařila, ale stále se nepodařilo vyřešit problém s nedostatkem místa pro návštěvníky. I proto pro příští rok uvažujeme o změně formátu celého představení.

Celá akce měla jeden velmi pozitivní efekt, který je třeba zmínit na závěr. Jak už jsme říkali loni, cílem našeho sdružení je inspirovat další šermíře, aby se začali zamýšlet nad svým vybavením a začali jej budovat tak, aby co nejvěrněji odpovídalo zobrazovanému období. Už letos jsme zaznamenali, že několik účastníků loňské akce přijelo s vynikající výbavou, odpovídající konci 15. století. Naše veřejná pochvala pak způsobila, že i další se odhodlali skoncovat s polovičatostí a vrhli se do vytváření nového, dobově věrného kostýmu. Jak si člověk může přečíst na mnoha fórech a debatních stránkách, výbava šermířů u nás je vesměs na velmi nízké úrovni hlavně z důvodu malé snahy skutečně studovat a věrně rekonstruovat dobové vybavení. Věříme, že akce na tvrzi Malešov pořádané Korouhví měštěnínů staropražských postupně přispějí ke zlepšování tohoto neutěšeného stavu. Děkujeme všem za účast a nasazení a těšíme se na další ročník…