P o z v á n k a

na

Veřejné setkání zástupců MAS Lípa pro venkov a tvrze Malešov

se zájemci o historii a obnovu středověkých tvrzí

Setkání se uskuteční v pátek 16. 4. 2010 od 15.00 hod. na tvrzi v Malešově

v rámci

projektu obnovy tvrze Malešov

Program setkání:

1.         Seznámení s cíli projektu (uvede Ondřej Slačálek – tvrz Malešov)

2.         Možnosti zapojení historického objektu do kulturního života obce a regionu (uvádí a facilituje Radek Tvrdík – MAS Lípa pro venkov)

3.         Pohled veřejnosti versus pohled památkáře (zhodnotí Karel Kibic – NPÚ Střední Čechy)

4.         Možnosti uplatnění dobových technologií při rekonstrukci památkově chráněného objektu (představí Ondřej Slačálek – tvrz Malešov)

5.         Rekonstrukce nebo konzervace aneb co čekáte od projektu?  (facilituje Jan Prokop –  Medievum s.r.o.)