Milí přátelé,

venku jsou tuny sněhu a v sobotu jsme museli prohazovat k bráně průchod. Ideální chvíle k tomu, abych napsal pár slov k uplynulému roku a nastínil plány pro rok nový.

V roce 2009 to na tvrzi zase žilo. V květnu jsme uspořádali den otevřených dveří, kde jsme představili řemesla, která využíváme při rekonstrukci tvrze. Prováděli jsme návštěvníky a ukazovali jim, co se na tvrzi nového opravilo, uklidilo a postavilo. V červnu jsme ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov odměnili dětské účastníky soutěže o nejlepší pohádkový příběh. V září jsme již po sedmé dobývali tvrz, tentokrát na téma starého přísloví “Host do domu, Bůh do domu”. A Adventni den přivedl do našich starobylých zdí mnohého návštěvníka, toužícího po klidné, sváteční atmosféře.

V roce 2010 vás všechny čekají následující akce:

8. a 9. května otevřeme brány tvrze a pozveme vás k návštěvě. K dispozici vám budou naši nadšení, dobrovolní průvodci a možná zase nahlédnete pod pokličku prací, které děláme, abychom tvrz i nadále zvelebovali pro generace, co přijdou po nás.  Uvidíme, na kterém projektu v té době budeme pracovat. Možná to bude nová kovárna, či hradby, nebo snad klenba sklepa. Uvidíme…

Již osmé Dobývání Malešova budete moci navštívit dne 4.9. Tentokrát pro vás chystáme veselou zápletku na téma dávného příběhu, který se mohl odehrát různě… A pamětníci se dohadují, jak to vlastně všechno s rytířem Gerhardem tehdy bylo. Stále pracujeme i na tom, aby váš zážitek ze středověku byl co nejlepší a nejautentičtější, takže nebude chybět tržiště a na něm různé postavy a postavičky…

V prosinci, kdy se přiblíží Vánoce, vás pozveme do provoněné tvrze na teplý nápoj, něco na zub či nákup drobného dárku.  To vše dne 5.12., o adventní neděli.

Budu se snažit také zapracovat na těchto stránkách. Stydím se, kolik informací a třeba i fotografií jsem sem za ta léta nestačil přidat. Chceme trochu obnovit fotogalerii a snad i vytvořit naše zákoutí na YouTube, kam bychom mohli umístit videa z našich bitev a akcí. Uvidíme, jak moc se mi tato předsevzetí podaří naplnit.

Přeji vám krásný rok 2010 a těším se na setkání u nás.

Ondřej