Tvrz Malešov přestála v minulých létech mnohé útoky a stala se svědkem děsivých i rozpustilých příběhů. Když už konečně zavládl v blízkém okolí mír a obyvatelé tvrze mohou v klidu obdělávat svá pole či pracovat ve svých řemeslných dílnách, v nedalekém kraji se usídlila banda zlotřilců, snad posbíraná z vysloužilých žoldnéřů nebo utržená katovi z oprátky, která by mohla opět přinést zmar a smrt do zdí tvrze. Pán hradu se tedy rozhodl na nic nečekat a do svých služeb povolal zkušeného válečníka, který sbírá a cvičí hotovost, se kterou vyrazí do pole na sklonku léta, kdy jsou pole již pokosena a kdy temná předzvěst zimy přináší i závan strachu z nebezpečí, číhajícího nedaleko…

Podaří se lapky rozprášit dříve, než se objeví pod hradbami?

V sobotu 1. září 2007 se na tvrzi v Malešově uskuteční již páté “Dobývání Malešova”. Přijďte nahlédnout do tábora zbrojného lidu, tak jak mohl vypadat na sklonku 15. století… Kromě kvalitní zábavy na vás čekají stánky s dobovým zbožím, na plnoleté chutné pivo přímo z malešovské pípy a mladší pak “dětská cesta”, na které se mohou blíže seznámit s obyvateli tvrze.

Těšíme se na Vás!