Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury začalo podporovat projekt rekonstrukce tvrze Malešov v roce 2006, kdy poskytlo dotaci ve výši 500.000,- Kč na zahájení opravy gotických hradeb.

Ministerstvo kultury ČRTa pokračovala i v roce 2007, díky dalšímu příspěvku ve výši 350.000,- Kč. Obě dotace byly poskytnuty z rezervy Havarijního fondu Ministerstva.

Středočeský kraj

Středočeský krajSe Středočeským krajem jsme navázali spolupráci již v roce 2003 a od té doby jsme prostřednictvím Fondu obnovy památek obdrželi financování v celkové výši přes půl milionu korun. Dotace z Fondu byly využity na postupnou rekonstrukci střech tvrze, která se v roce 2007 přiblížila ke svému závěru.

Petr Hroch Binder

Erb poutníka HrochaPoutník Hroch se stal neočekávaným podporovatelem našeho projektu v zimě roku 2007. Po návštěvě naší adventní slavnosti daroval tvrzi 25.000,- Kč a zdá se, že naše spolupráce by se mohla rozvíjet i nadále. Hroch je celkově velice činný v podpoře rekonstrukce památek v naší zemi a o jeho dobrých a zajímavých skutcích si můžete více přečíst na jeho stránkách www.putovanihrocha.cz . V roce 2008 pak příspěvky Hrochovy dosáhly výše 65 000,- Kč a tím také celkové výše 100 000,- Kč. Hrochu, děkujeme!!