Rok 2002

 • vysekání náletových dřevin kolem celé tvrze
 • vyklizení skladiště Obecního úřadu z tvrze
 • zpracování projektové dokumentace
 • získání stavebního povolení

Níže můžete vidět fotografie z některých stavebních a rekonstrukčních počinů za rok 2002.

Rok 2003

 • rozvedení nové elektřiny v přízemí
 • oprava omítek v přízemí, bílení
 • výměna části shnilé dřevěné podlahy v přízemí za dlážděnou
 • oprava stropů v přízemí a prvním patře
 • broušení trámů v přízemí
 • zasazení 5 nových oken v přízemí
 • stavba pavlače
 • stavba zábradlí kolem tvrze
 • stavba palisády na pakánu
 • kompletní rekonstrukce barokní cibule
 • proveden stavebně historický průzkum krovů a hradeb

Níže můžete vidět fotografie z některých stavebních a rekonstrukčních počinů za rok 2003.

Rok 2004

 • výměna podlahy ve věži za dlážděnou
 • broušení trámů v prvním patře věže
 • stavba dřevěné příčky
 • oprava omítek v prvním patře věže
 • zasazení nových oken v prvním patře věže
 • výroba a osazení replik historických dveří
 • stavba ohrady kolem dvora
 • stavba přístřešku ve dvoře
 • kompletní rekonstrukce střechy věže
 • zahájení stavebně historického průzkumu interiéru věže
 • zahájení stavby příčky v prvním patře přilehlé budovy

Níže můžete vidět fotografie z některých stavebních a rekonstrukčních počinů za rok 2004.

Rok 2005

 • zahájení stavby příčky v prvním patře přilehlé budovy
 • zavedení nové elektřiny v 1. patře
 • osazení části nových svítidel (replik)
 • zavedení vodvodu a kanalizace
 • dokončení úprav síně v prvním patře
 • zasazení brány do dvora

Níže můžete vidět fotografie z některých stavebních a rekonstrukčních počinů za rok 2005.

Rok 2006

 • výstavba repliky krbu v přízemí tvrze
 • zahájení stavby srubu na nádvoří
 • oprava hradeb v jižní části ostrohu
 • stavba nájezdu z předního nádvoří
 • stavba příčky ve druhém paře budovy, zateplení podlah ve druhém patře
 • dokončení Oficia

Níže můžete vidět fotografie z některých stavebních a rekonstrukčních počinů za rok 2006.

Rok 2007

 • dokončení komína u krbu a zprovoznění krbu
 • výstavba ideové repliky malované ložnice
 • výstavba repliky hrnčířské pece na parkánu
 • pokračování ve stavbě srubu na nádvoří
 • pokračování ve výměně střešní krytiny
 • dostavba středověké věžice a s tím spojená oprava hradeb nad parkánem
 • přesun sloupu elektrického vedení mimo nádvoří tvrze

Rok 2008

 • obnova černé kuchyně a celého souvisejícího otopného systému
 • pokračování opravy věžice, osazení vstupního portálu, stavba krovu nad věžicí
 • pokračování stavby srubu na nádvoří
 • dokončení opravy střechy budovy a stavba vikýřů
 • nová okna s dobovými výplněmi v černé kuchyni a v ložnici ve věži
 • úprava terénu vedle budovy, osazení kamenných kanálků
 • pokračující vybavování interiéru tvrze

Rok 2009

 • pokrytí střechy věžice dřevěným šindelem
 • osazení kovaných dveří do strážnice
 • stavba přístřešku před budovou tvrze
 • dokončení střechy srubu, výmaz štítů, stavba otopné pece ve srubu
 • pokračování opravy hradeb
 • oprava kleneb ve sklepení, odklízení závalu sklepení
 • stavba bytu ve věži tvrze

Rok 2010

 • kompletní obnova parkánu – rekonstrukce opěrné zídky, srovnání a rekultivace terénu, zasetí trávy
 • stavba nové kovárny
 • dostavba zřícené části hradby u schodů na parkán, stavba branky
 • obnova zborcených kleneb sklepení, odkopání zavezených částí sklepa
 • stavba záhonů nad sklepem