• Přibyslav – 1303 poprvé zmíněn Malešov.
 • Zdislav z Malešova (z Leštiny) – předek Bohdaneckých z Hodkova
 • Zdeněk syn =
 • Rodslav
  Albert
  Onše
  Jan – synové = drželi i Zálešany.
  – Zdeněk , nebo synové prodávají Mal. a vsi Bykaň, Polanku, Albrechtice, Mrchojedy a Vlkov ?Jan – synové = drželi i Zálešany.
 • Purkart hrabě z Maidburku – 1359 prodává
 • Klášter v Sedlci
 • Ruthardovci – 1364 kupují od kláštera Mal. a ves Močovice – 1403 první z povýšených Ruthardovců se psal z Mal.
 • Martin Kladný z Těchlovic – stoupenec Václava IV.
  – 1417 naposledy zmiňován jako majitel
 • Beneš z Hustířan a Mokrovous – vlastnil Mal. po roce 1421 (19.11.) poté co pražský husitský hejtman Jan Hvězda z Vicemilic tvrz oblehl a dobyl.
 • Ondřej Keřský z Římovic – po husitských válkách
  – táborský hejtman
  – patřili mu ještě Puběnice a Janovičky.
 • Bavor a Jiřík oba z Hustířan – sympatizant Matiáše Korvína.
  -1472 byl Malešov obležen Janem Jencem z Janovic.
  – Jiřík se vzdal a slíbil poslušnost Vladislavu II. Malešov mu byl ponechán.
  -1502 naposledy zmiňován.
 • Jiři Háša zÚjezda – koupil Malešov od =
  – 1515 získal Mal.
  – 1524 koupil Mal za 3500 kop. Gr. Č.
  – 1535 přenechal Mal dceři Magdaleně, provdané za Jana staršího Salavu z Lípy.
 • Magdalena – 1562 Přenechala Mal. ?. Část tvrze si však až do smrti ponechala.
 • Jan Starší Salava z Lípy – strýc Magdaleny, která mu po smrti manžela (1562) Mal. přenechala.
 • Jiří Voděradský z Hrušova – koupil Mal. od synů =.
  – 1580 byl popraven pro lichvu.
  – malešovské panství bylo zkonfiskováno královskou komorou.
 • Císař – Na Mal. byli císařští správci.
 • Hanibal z Valdštejna – nejvyšší mincmistr
  – 1610 mu byl Mal. dán do zástavy od Rudolfa II.
  – za dva roky mu byl, pro neplnění poviností, odebrán.
 • Bratři Malovcové – 1620 získali Mal. Drželi ho však jen do bitvy na Bílé hoře. Pak opět zkonfiskován.
 • Kristián Berka z Dubé – 1620 získal Mal. od královské komory.
  – 1623 mu byl zkonfiskován a připadl zpět královské komoře.
 • Císař
 • Eliška Žerotínová, rozená z Valdštejna – 1623 jí byl královskou komorou Mal. zastaven.
  – 1631 získala Mal. dědičně.
 • Jindřich Volf Berka z Dubé – 1645 získal Mal od =
  – syn František Karel statek zadlužil a roku 1666 prodal?
 • Jan hrabě Špork
 • František Antonín Špork – 1684 panství převzal od otce=.
 • František Antonín Helleweil – 1699 koupil Mal.od =
 • František Karel z Osteina – 1710 Koupil Mal. od=
 • Karel z Osteina – 1717 získal Mal.
 • Karel Jáchym Breda – 1725 získal Mal.
  – panství zadlužil
 • Jindřich Karel z Osteina – 1744 získal Mal. panství zahrnující tvrz, dvůr, městečko a 23 vesnic.
 • Jan Bedřich Karel z Osteina – poslední člen rodu, zemřel roku 1809, odkázal Mal.
 • Bedřich Karel z Dahlberga – později ke svému jménu připojil přídomek „z Osteina“.
 • Karel Maxmilián Dahlberg – Ostein
 • Karel Dahlberg – Ostein
 • Marie Salm – Salmová – Dědička Dahlberg – Osteinů.
 • – 1945 jí byl Mal. zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu.
 • Ondřej Slačálek – 2002 zakoupil tvrz od mětsa Malešov